Wakil Ketua Himpunan

Wakil Ketua adalah unsur pembantu Ketua Himpunan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap pergerakan dan kegiatan kerja himpunan baik ekternal maupun internal, serta menjadi pendamping Ketua Himpunan dalam melaksanakan tugasnya.

Tugas dan Koridor Kerja:

  • Membantu tugas Ketua Himpunan baik internal maupun eksternal dalam HMAN
  • Menggantikan tugas Ketua Himpunan bila Ketua Himpunan berhalangan.
  • Memberi saran kepada Ketua Himpunan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan terkait internal dan eksternal HMAN.
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Himpunan.
  • Bertanggungjawab pada ketua Himpunan.