Sekertaris Jendral

Sekretaris Jenderal adalah unsur pembantu Ketua Himpunan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap internal Himpunan serta bertanggung jawab atas kegiatan rumah tangga pengurus secara menyeluruh.

Tugas dan Koridor Kerja:

  • Membantu tugas Ketua Himpunan di internal HMAN.
  • Menggantikan tugas Ketua Himpunan bila Ketua Himpunan dan Wakil Ketua Himpunan berhalangan.
  • Berkoordinasi dengan Badan Khusus Libang dalam melaksanakan tugasnya, serta Mengawasi, mengoreksi, meneliti dan meminta pertanggungjawaban Departemen, KOMINFO, LUHIM, PENDIDIKAN, AGAMA, WIRUS, ADKES AN dan PMBM dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah diberikan
  • Melaporkan hasil pertanggungjawaban dari, Departemen, KOMINFO, LUHIM, PENDIDIKAN, AGAMA, WIRUS, ADKES AN dan PMBM kepada Ketua Himpunan secara berkala.
  • Memberi saran kepada Ketua Himpunan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan terkait internal HMAN.
  • Sebagai pusat koordinasi kepada dari Departemen, KOMINFO, LUHIM, PENDIDIKAN, AGAMA, WIRUS, ADKES AN dan PMBM
  • Sebagai ibu rumah tangga kepengurusan
  • Mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat-rapat pengurus Himpunan
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Himpunan
  • Bertanggungjawab pada ketua Himpunan